Дома > Вести > Вести од индустријата

Дискусија за CVD печка

2023-04-27

Што е аCVD печка?

Печката CVD (Chemical Vapor Deposition) е тип на печка што се користи во индустријата за полупроводници за таложење на тенки филмови од различни материјали на подлогата. Процесот се изведува во вакуум или средина со низок притисок, со користење на реактивен гас кој реагира со материјалот на подлогата за да го формира саканиот тенок филм. CVD печката е критична алатка за производство на микрочипови, соларни ќелии и други електронски уреди.
Како работи CVD печката?

CVD печкаработи со создавање средина со низок притисок во комората и внесување на реактивен гас во комората. Гасот реагира со материјалот на подлогата и формира тенок филм на површината на подлогата. Процесот се изведува на високи температури, обично помеѓу 500°C и 1200°C, во зависност од видот на материјалот што се депонира.

Материјалот на подлогата се поставува внатре во комората на печката, а комората е запечатена. Реактивниот гас потоа се внесува во комората и се загрева на висока температура. Молекулите на гасот реагираат со материјалот на подлогата, а добиениот производ формира тенок филм на површината на подлогата.

 

Кои се апликациите на CVD печката?

CVD печкаима широк спектар на апликации во индустријата за полупроводници, вклучувајќи:

1. Таложење на силициум диоксид, силициум нитрид и други диелектрични материјали кои се користат во производството на микрочипови.

2. Таложење на полисилициум и други спроводливи материјали кои се користат во производството на микрочипови.

3.Таложење на метални филмови, како што се алуминиум и бакар, кои се користат во меѓусебните врски помеѓу различни слоеви на микрочипот.

4. Таложење на тенки филмови за производство на соларни ќелии.

5. Таложење на премази за производство на делови и алати отпорни на абење.

 

Во заклучок,CVD печкае критична алатка за индустријата за полупроводници, што овозможува производство на микрочипови, соларни ќелии и други електронски уреди. Работи така што создава средина со низок притисок во комората и внесува реактивен гас кој реагира со материјалот на подлогата за да формира тенок филм. Неговите апликации се огромни и разновидни, што го прави клучна алатка за модерната технологија.